5. L’alienació en el treball

Se sol percebre el treball com a bé escàs, com a activitat que fa digna i virtuosa la persona que el realitza, com a acte voluntari, autònom i lliure. Però en les societats modernes occidentals la necessitat i la urgència d’aconseguir béns de subsistència prova que es tracta més aviat d’un sotmetiment que obeeix a … Continua llegint 5. L’alienació en el treball

4. El treball flexible en la globalització

Després de la Segona Guerra Mundial, Europa experimenta un canvi en la forma de la seva estructura socioproductiva degut, principalment, a l'explosió d'un desenvolupament industrial important. El model de producció “taylorista-fordista” es basa en la fabricació en sèrie de mercaderies estandaritzades per al consum massiu i en l'aparent transferència d’una part de la plusvàlua als treballadors, … Continua llegint 4. El treball flexible en la globalització

3. El treball a les nostres societats: el valor i el plusvalor

En les societats occidentals, el treball és la relació social per excel·lència, és fonamental en l’estudi de l’home perquè condiciona profundament la seva identitat: determina l’entorn físic, l’ús del temps, la posició i la vida social i política, l’alimentació, la salut, els moviments físics, relacionals i simbòlics, la vida quotidiana i la realitat construïda, reproduïda … Continua llegint 3. El treball a les nostres societats: el valor i el plusvalor

2. Una comprensió materialista del “treball”

El materialisme cultural de Marvin Harris parteix de la idea que el pensament i el comportament humans estan determinats per constriccions que provenen de la necessitat de, per una banda, produir aliments, abric, útils i màquines i, per l’altra, de reproduir les poblacions humanes dins dels límits fixats per la biologia i el medi ambient. … Continua llegint 2. Una comprensió materialista del “treball”

1. Treballar

Les definicions aparentment objectives del concepte de treball, inevitablement generades en el sí d’una cultura, difícilment poden aplicar-se universalment sense cometre errors metodològics. Dos dels diccionaris que s’utilitzen freqüentment tant en l’àmbit acadèmic com en la vida quotidiana i que, per tant, es considera que reflecteixen el coneixement legítim, defineixen així el “treball”: (1) [lèxic … Continua llegint 1. Treballar